Number of found documents: 256
Published from to

Návrat nemožný. Český exil po listopadu 1989
Zahradníček, Tomáš
2010 - Czech
Český politický exil v 90. letech často kriticky reagoval na stav země, společnosti a politiky. Studie zkoumá příčiny, které způsobily, že se krajně kritické výtky začaly ozývat už brzy po listopadu 1989. Připomíná starší diskuse mezi exilem a domovem, mezi exilovými politiky a prostředním Charty 77, v nichž se už dříve objevily momenty nedorozumění, které po listopadu 1989 vystoupily na povrch. Czech political exile in the 1990s are critically responded to the state of the country. The study examines why the extremely critical complaints began to reverberate soon after 1989 and recalls earlier discussions between exile and home, between exile politics and Charter 77, which have already appeared moments earlier misunderstandings, which after 1989 became important parts of the czech public debate. Keywords: Czech exile; november 1989 Available at various institutes of the ASCR
Návrat nemožný. Český exil po listopadu 1989

Český politický exil v 90. letech často kriticky reagoval na stav země, společnosti a politiky. Studie zkoumá příčiny, které způsobily, že se krajně kritické výtky začaly ozývat už brzy po listopadu ...

Zahradníček, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

"Nemocnice na kraji města" na začátku 21. století - dva pokusy o pokračování úspěšného televizního seriálu
Bednařík, Petr; Dominik, Š.
2009 - Czech
Text analyzuje obě pokračování českého televizního seriálu 'Nemocnice na kraji města' v kontextu české seriálové produkce v letech 2003 a 2008. The text analyses both sequels of the Czech TV serie 'Hospital at the End of the City' in the context of the Czech series production in 2003 and 2008. Keywords: television; serials; Czech television; televize Available at various institutes of the ASCR
"Nemocnice na kraji města" na začátku 21. století - dva pokusy o pokračování úspěšného televizního seriálu

Text analyzuje obě pokračování českého televizního seriálu 'Nemocnice na kraji města' v kontextu české seriálové produkce v letech 2003 a 2008....

Bednařík, Petr; Dominik, Š.
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

"Němec" v "české" armádě - zatimní výsledky výzkumu. Problémy, otázky, hypotézy
Maršálek, Zdenko
2009 - Czech
Příspěvek shrnuje zatímní výsledky výzkumu problematiky čs. občanů německé národnosti v československých vojenských jednotkách v zahraničí za 2. světové války, především kvantifikuje souvislost konfesního a "národnostního" kritéria. Entry summarises temporary issues of research of Czechoslovak citizens of German nationality in Czechoslovak military units abroad during WWII, above all quantifies conjuction of confessional and "national" criterion. Keywords: world war II; Czechoslovak resistance abroad; Germans against nacism; světová válka; armáda Available at various institutes of the ASCR
"Němec" v "české" armádě - zatimní výsledky výzkumu. Problémy, otázky, hypotézy

Příspěvek shrnuje zatímní výsledky výzkumu problematiky čs. občanů německé národnosti v československých vojenských jednotkách v zahraničí za 2. světové války, především kvantifikuje souvislost ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Ruská a ukrajinská menšina v České republice
Nosková, Helena
2009 - Czech
Autorka popisuje příchod bílé ruské a ukrajinské emigrace v letech 1919-1922 do Československa na základě dohody mezi politiky Československa a bývalého Ruska. Věnuje se zakládání ruských a ukrajinských institucí, jejich produkci v letech 1920-1939. Dokládá osudy ruské a ukrajinské emigrace po roce 1945. Dokumentuje zakládání a činnost ruských a ukrajinských občanských sdružení po roce 1989 až do současnosti. The article describes immigration of so called white Russian and Ukrainian emigration into Czechoslovakia during 1919-1922 which was realised according to an agreement between politicians of Czechoslovakia and pre-revolutionary Russia. A process of establishing Russian and Ukrainian institutions in the Czech lands is described and analysed as to productions of those institutions in the 1920-1939. Circumstances of the Russian and Ukrainian immigration after 1945 are illustrated and foundation of Russian and Ukrainian civil societies after 1945 till present is documented. Keywords: Russian minority; Ukrainian minority; immigration; civil society; občanský rok; národnostní menšiny Available at various institutes of the ASCR
Ruská a ukrajinská menšina v České republice

Autorka popisuje příchod bílé ruské a ukrajinské emigrace v letech 1919-1922 do Československa na základě dohody mezi politiky Československa a bývalého Ruska. Věnuje se zakládání ruských a ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Národnostní menšiny v Československu a Lotyšsku. Na příkladu vzdělávání menšin v mateřském jazyce
Nosková, Helena
2009 - Czech
Cílem příspěvku je přiblížit historii a současnost národnostních (etnických) menšin v České republice a Lotyšsku. Soustředí se především na ruskou menšinu v Lotyšsku, její historický vývoj a jeho propojení se soudobou historii Lotyšska, strukturu menšiny, vztah k Lotyšsku a k vzdělávání dětí v mateřském jazyce. V České republice se soustředí na slovenskou menšinu, její strukturu a prosazování výuky dětí slovenského původu v mateřském jazyce, která však vzhledem k nezájmu slovenských rodičů a dětí zůstává nenaplněná. The aim of the paper is to approach history and present state of national minority groups in the Czech Republic and Latvia. The paper focuses particularly on the Russian minority in Latvia including its historical emergence and link with contemporary history of Latvia, its relationship to Latvia and education of children in their mother tongue.As to the Czech Republic, the paper focuses on the Slovak minority, its structure and failed promotion of education of children with Slovak background in their mother tongue due to lack of interest of Slovak parents and children about the education. Keywords: Latvia; Russian minority groups in Latvia; Slovak minority groups in Czech republic; language; národnostní menšiny; jazyky Available at various institutes of the ASCR
Národnostní menšiny v Československu a Lotyšsku. Na příkladu vzdělávání menšin v mateřském jazyce

Cílem příspěvku je přiblížit historii a současnost národnostních (etnických) menšin v České republice a Lotyšsku. Soustředí se především na ruskou menšinu v Lotyšsku, její historický vývoj a jeho ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Archivní výzkum tématu a jeho další perspektivy
Kovařík, David
2009 - Czech
Keywords: German opponents of nazism; Czechoslovakia 1945-1948; transfer of German citizens; výzkum; přenos Available at various institutes of the ASCR
Archivní výzkum tématu a jeho další perspektivy

Kovařík, David
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Židovská menšina v poválečném Československu
Bednařík, Petr
2009 - Czech
Autor popisuje situaci a problémy židovské menšiny v Československu 1945-1948. Analyzuje tehdejší antisemitismus. The author describes the situation and problems of jewish minority in post-war Czechoslovakia 1945-1948. He analyses then anti-Semitism. Keywords: Jewish minority; post-war Czechoslovakia; anti-semitism; národnostní menšiny; poštovní přeprava Available at various institutes of the ASCR
Židovská menšina v poválečném Československu

Autor popisuje situaci a problémy židovské menšiny v Československu 1945-1948. Analyzuje tehdejší antisemitismus....

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové války
Maršálek, Zdenko
2009 - Czech
Článek je věnován problematice zastoupení Slováků v čs. zahraničních vojenských jednotkách za 2. světové války na Západě i na východní frontě a jejímu vývoji v průběhu války. Focus deals with problems of participation of Slovaks in the Czechoslovak military units abroad in WWII on the West and on Eastern front, describing its development during the war. Keywords: WWII; Slovaks; Czechoslovak resistance abroad; armáda; světová válka Available at various institutes of the ASCR
Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové války

Článek je věnován problematice zastoupení Slováků v čs. zahraničních vojenských jednotkách za 2. světové války na Západě i na východní frontě a jejímu vývoji v průběhu války....

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu
Kocian, Jiří; Čermáková, B.
2009 - Czech
Spoluautor expertizní Zprávy o výsledcích významného vládního projektu o dokumentaci osudů německých antifašistů z Československa. Co-author of the expert research report of a major government project concerning documentation of fates of German antifascists from Czechoslovakia. Keywords: German antifascists from Czechoslovakia; regulations applied against the so-called enemy population; dokumentace; populace Available at various institutes of the ASCR
Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu

Spoluautor expertizní Zprávy o výsledcích významného vládního projektu o dokumentaci osudů německých antifašistů z Československa....

Kocian, Jiří; Čermáková, B.
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku
Bednařík, Petr
2009 - Czech
Text analyzuje způsob, jakým český tisk v roce 1968 reflektoval politické změny v Československu, konkrétně nástup A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí. The text analyses the way the Czech press in 1968 reflected the political changes in Czechoslovakia, concretely A. Dubček and L. Svoboda taking office. Keywords: Czech press; A. Dubček; L. Svoboda; text; změny Available at various institutes of the ASCR
Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku

Text analyzuje způsob, jakým český tisk v roce 1968 reflektoval politické změny v Československu, konkrétně nástup A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí....

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases