Number of found documents: 16242
Published from to

Dynamics of a cantilever beam with piezoelectric sensor: Finite element modeling
Cimrman, Robert; Kolman, Radek; Musil, Ladislav; Kotek, Vojtěch; Kylar, Jaromír
2023 - English
An elastodynamical model of a cantilever beam coupled with a piezoelectric sensor is introduced and its discretization using the finite element method is presented. The mathematical model includes additional terms that enforce the floating potential boundary condition for keeping a constant charge on an electrode of the sensor. The behaviour of the model is illustrated using a numerical example corresponding to an experimental setup, where vibrations of the beam and the potential on the sensor are measured. Keywords: finite element method; piezo-electricity; floating potential; dynamic simulation Fulltext is available at external website.
Dynamics of a cantilever beam with piezoelectric sensor: Finite element modeling

An elastodynamical model of a cantilever beam coupled with a piezoelectric sensor is introduced and its discretization using the finite element method is presented. The mathematical model includes ...

Cimrman, Robert; Kolman, Radek; Musil, Ladislav; Kotek, Vojtěch; Kylar, Jaromír
Ústav termomechaniky, 2023

Vhodné restaurátorské postupy pro zachování stop opracování kamene. Využití blízké fotogrammetrie k ohodnocení vhodnosti restaurátorských postupů
Cihla, Michal; Frommeltová, E.; Hodač, J.; Kovářová, K.; Pavelka, K.; Panáček, M.; Valach, Jaroslav
2023 - Czech
Tento památkový postup je výsledkem výzkumného projektu s názvem „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ č. DG20P02OVV021, podpořeném Ministerstvem kultury ČR. Cílem památkového postupu bylo ověření vhodnosti a použitelnosti přesných měřičských metod za účelem zhodnocení míry restaurátorského zásahu v oblasti stop po opracování povrchu kamene. Nástrojem pro hodnocení změn topografie kamenných povrchů nesoucích stopy po opracování byla zvolena metoda blízké fotogrammetrie. This preservation procedure is the result of the research project entitled „Building stone surface topography and its application in the field of stone features restoration“ No.DG20P02OVV021, supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic. The aim of the preservation procedure was to verify the suitability and applicability of precise measuring methods in order to assess the degree of restoration intervention in the area of traces of stone surface working. The method of close-range photogrammetry was chosen as a tool to evaluate the changes in the topography of stone surfaces bearing traces of working. Keywords: stone topography; photogrammetry; stonemason’s tools traces; restoration; conservation; stone; monuments; building stone Fulltext is available at external website.
Vhodné restaurátorské postupy pro zachování stop opracování kamene. Využití blízké fotogrammetrie k ohodnocení vhodnosti restaurátorských postupů

Tento památkový postup je výsledkem výzkumného projektu s názvem „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ č. DG20P02OVV021, podpořeném Ministerstvem kultury ...

Cihla, Michal; Frommeltová, E.; Hodač, J.; Kovářová, K.; Pavelka, K.; Panáček, M.; Valach, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla
2023 - Czech
TG analysis revealed a proportion of organic matter (asphalt) in the total mass of the material in the amount of 14% by weight and the content of calcium carbonate in the material in the amount of 53% wt. Calcium carbonate is probably in the form of limestone powder as a fine filler. The coarse fraction of the aggregate is represented by stone grains of size 2-10 mm (33% by weight). Keywords: thermal analysis; asphalt floors; asphalt concrete; tar; asphalt composite Available at various institutes of the ASCR
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích

TG analysis revealed a proportion of organic matter (asphalt) in the total mass of the material in the amount of 14% by weight and the content of calcium carbonate in the material in the amount of 53% ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Enhanced growth rate of diamond films at low temperature in focused microwave plasma system
Babčenko, Oleg; Bydžovská, Irena; Fait, Jan; Shagieva, Ekaterina; Ondič, Lukáš; Kromka, Alexander
2023 - English
The low temperature (< 500 °C) diamond film deposition on fused silica in two different focused microwave plasma systems, i.e. a multimode clamshell cavity (MCC) and a rotational ellipsoid cavity (REC) reactor, was investigated. During the experiments, the methane to hydrogen ratio, in the hydrogen-rich process gas mixture, varied from 1 % to 15 % for MCC and from 1 % to 9 % for REC. The grown films were analyzed by scanning electron microscopy and Raman shift measurements. The outcomes of the study and enhanced diamond growth at low temperatures is advantageous for overcoating of fused silica as well as thermally sensitive substrates, e.g. optical elements, photonic crystals, sensors, etc. Keywords: well-faceted diamonds; low temperature deposition; high growth rate; low non-diamond content; focused plasma Available at various institutes of the ASCR
Enhanced growth rate of diamond films at low temperature in focused microwave plasma system

The low temperature (...

Babčenko, Oleg; Bydžovská, Irena; Fait, Jan; Shagieva, Ekaterina; Ondič, Lukáš; Kromka, Alexander
Fyzikální ústav, 2023

Effect of the long-term storage methods on the stability of cartilage biomechanical parameters
Žaloudková, Blanka; Sekorová, Š.; Kopecká, B.; Kytýř, Daniel
2023 - English
Long-term stability of the tissue product in terms of mechanical parameters is a key factor for its expiration date. For the investigation of storage effects on the cartilage tissues the experimental mechanical loading test combined with XCT scanning for the irregular shape inspection was performed. The samples were preserved according to three different protocols using the deep-freezing and two types of saline solution preservation. The stability of the biomechanical parameters was tested within annual intervals. All samples were subjected to uni-axial compression loading using the in-house developed compact table top loading device in displacement-driven mode. Based on the measurements, the results are represented in the form of stress-strain curves and quantified as elastic modulus and ultimate compression stress. It can be concluded that no significant difference was found in neither the mechanical properties of the samples nor in the effects of each preservational method. Keywords: stability study; cartilage; biomechanical characterisation; compression loading; XCT imaging Available at various institutes of the ASCR
Effect of the long-term storage methods on the stability of cartilage biomechanical parameters

Long-term stability of the tissue product in terms of mechanical parameters is a key factor for its expiration date. For the investigation of storage effects on the cartilage tissues the experimental ...

Žaloudková, Blanka; Sekorová, Š.; Kopecká, B.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Self-balancing of vertical disc rotors supported by contactless bearings
Zapoměl, Jaroslav; Kozánek, Jan; Košina, Jan
2023 - English
Article discusses the self-balancing of the vertical disc rotors supported by contactless bearings on principle of diamagnetic levitation. There are three possibilities of contactless supports: permanent magnet levitation with the help of bismuth, graphite and pyrolitic graphite. Keywords: self balancing; vertical disc rotors; contactless bearings Available at various institutes of the ASCR
Self-balancing of vertical disc rotors supported by contactless bearings

Article discusses the self-balancing of the vertical disc rotors supported by contactless bearings on principle of diamagnetic levitation. There are three possibilities of contactless supports: ...

Zapoměl, Jaroslav; Kozánek, Jan; Košina, Jan
Ústav termomechaniky, 2023

Topical Problems of Fluid Mechanics 2023
Šimurda, David; Bodnár, T.
2023 - English
Proceedings contain collection of papers presented during the conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2023. Majority of papers is concerned with numerical simulations covering wide range of applications in fluid mechanics.\n Keywords: experimental fluid mechanics; mathematical modelling; CFD; turbulence; stratified fluid; multiphase flow; vortex structures; supersonic flow Available at various institutes of the ASCR
Topical Problems of Fluid Mechanics 2023

Proceedings contain collection of papers presented during the conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2023. Majority of papers is concerned with numerical simulations covering wide range of ...

Šimurda, David; Bodnár, T.
Ústav termomechaniky, 2023

Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí – souhrnná výzkumná zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu
Vavro, Leona; Vavro, Martin; Daněk, T.; Kajzar, Vlastimil; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
2023 - Czech
Souhrnná výzkumná zpráva přináší zhodnocení postupu a výsledků projektu SS01010257 - Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizika kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí (AZROCK). Řešený projekt měl dva hlavní cíle. Prvním bylo vytvoření dvou metodických návodů, a to jednak pro odběr vzorků hornin a kameniva s možným obsahem přirozeně se vyskytujících azbestů a jednak pro následnou analýzu přítomnosti azbestových vláken v odebraných vzorcích. Dále si projekt stanovil za cíl tvorbu specializované mapy rizika výskytu azbestu v horninovém prostředí v České republice a internetového znalostního portálu azbestů. Podstatná část řešení projektu byla založena na odběru vzorků hornin a kameniva na téměř stovce vytipovaných lokalit po celé České republice a jejich následném vyhodnocení zvoleným a ověřeným souborem analytických metod. Podobné informace o výskytu azbestu v horninovém prostředí České republiky nebyly dosud zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti k dispozici. The summary research report provides an evaluation of the procedure and results of the project SS01010257 - Development of tools to minimise the risks of air contamination by respirable asbestos fibres released from the rock environment by human activities (AZROCK). The solved project had two main objectives. The first one was the creation of two methodical instructions, both for the rock and aggregate sampling with a possible naturally occurring asbestos content and for the subsequent analysis of the presence of asbestos fibers in the samples taken. Furthermore, the project set itself the goal of creating: (1) a specialized map of the risk of asbestos occurrence in the rock environment in the Czech Republic and (2) a web knowledge portal of asbestos. A substantial part of the project solution was based on the collection of samples of rocks and aggregates at almost a hundred selected sites throughout the Czech Republic and their subsequent evaluation using a selected and verified set of analytical methods. Similar information on the occurrence of asbestos in the rock environment of the Czech Republic has not yet been available to interested professionals and the non-specialist public. Keywords: naturally occuring asbestos; rocks; aggregate; sampling; analysis; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí – souhrnná výzkumná zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu

Souhrnná výzkumná zpráva přináší zhodnocení postupu a výsledků projektu SS01010257 - Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizika kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou ...

Vavro, Leona; Vavro, Martin; Daněk, T.; Kajzar, Vlastimil; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
Ústav geoniky, 2023

Technological challenges in the fabrication of MoS.sub.2./sub./diamond heterostructures
Varga, Marián; Sojková, M.; Hrdá, J.; Hutar, P.; Parsa Saeb, S.; Vanko, G.; Pribusova Slusna, L.; Ondič, Lukáš; Fait, Jan; Kromka, Alexander; Hulman, M.
2023 - English
Nowadays, 2D materials are one of the most studied classes of materials. In addition to the most famous graphene, progress has been achieved in studying and using fundamental properties of transition metal dichalcogenides (TMD). Complementary, diamond as a representative of 3D materials has gained a reputation as an extremely versatile material due to its extraordinary combination of physical/chemical/electrical/optical properties. Besides these particular forms of 2D and 3D materials, their heterostructures have become very attractive due to new phenomena and functions (bandgap engineering, enhanced charge transport, optical interaction, etc.). However, individual technological procedures are still minimally investigated and described. Here, we will demonstrate a proof-of-concept for the preparation of MoS2/diamond heterostructures, where two different strategies were employed: a) growth of MoS2 layers on diamond films, and b) growth of diamond films on Si/MoS2 substrates. Keywords: transition metal dichalcogenides; molybdenum disulfide; diamond; heterostructures Available at various institutes of the ASCR
Technological challenges in the fabrication of MoS.sub.2./sub./diamond heterostructures

Nowadays, 2D materials are one of the most studied classes of materials. In addition to the most famous graphene, progress has been achieved in studying and using fundamental properties of transition ...

Varga, Marián; Sojková, M.; Hrdá, J.; Hutar, P.; Parsa Saeb, S.; Vanko, G.; Pribusova Slusna, L.; Ondič, Lukáš; Fait, Jan; Kromka, Alexander; Hulman, M.
Fyzikální ústav, 2023

Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - dílčí zpráva č. 4
Kajzar, Vlastimil
2023 - Czech
Útlum zbylých, dosud činných dolů OKD, a.s. bude znamenat zánik primárního důvodu čerpání důlních vod z dolů, kterým je zajištění bezpečnosti práce a provozu v podzemí. Zároveň se tím eliminuje potřeba udržování v současnosti stanovené hladiny důlních vod v již utlumené části ostravsko-karvinského revíru (OKR), tedy v ostravské (ODP) a petřvaldské (PDP) části OKR, kterou nyní zajišťují vodní jámy Jeremenko (ODP) a Žofie (PDP). Po ukončení veškerých aktivit v podzemí OKR by tak mohl být spuštěn proces zatápění opuštěných důlních prostor. Cílem této práce je stanovit možná rizika způsobená geomechanickými a reologickými změnami v horninovém masívu, porušeném hornickou činností a především s tím spojená možná rizika ovlivnění zemského povrchu. Attenuation of the remaining, still active mines of OKD company will mean the end of the primary reason for pumping mine water from mines, which is to ensure the safety of work and operation underground. At the same time, this eliminates the need to maintain the currently determined level of mine water in the already attenuated part of the Ostrava-Karviná district (OKR), i.e. in the Ostrava (ODP) and Petřvald (PDP) parts of the OKR, which are now ensured by the Jeremenko (ODP) and Žofie (PDP) water shafts. After the end of all activities in the OKR underground, the process of flooding of the abandoned mine could be started. The aim of this work is to determine the possible risks caused by geomechanical and rheological changes in the rock massif disturbed by mining activity and, above all, the associated possible risks of affecting the earth's surface. Keywords: risks of the terrain surface influencing; geomechanical changes; flooding of the mining environment Available on request at various institutes of the ASCR
Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - dílčí zpráva č. 4

Útlum zbylých, dosud činných dolů OKD, a.s. bude znamenat zánik primárního důvodu čerpání důlních vod z dolů, kterým je zajištění bezpečnosti práce a provozu v podzemí. Zároveň se tím eliminuje ...

Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases