Number of found documents: 84
Published from to

Zdvihací zařízení
Státní úřad inspekce práce, odbor bezpečnosti práce
2014 - Czech
Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují, z čehož plyne nebezpečí pádu osob při kontrolní, opravářské a údržbářské činnosti i při cestě na stanoviště obsluhy, případně i pádu předmětů ponechaných na zdvihacích zařízeních. Keywords: dopravní stroje zdvihací; stavební stroje a zařízení Available in a digital repository NRGL
Zdvihací zařízení

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují, z ...

Státní úřad inspekce práce, odbor bezpečnosti práce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2014

Bezpečný podnik
Státní úřad inspekce práce; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
2014 - Czech
Informace k programu Bezpečný podnik Keywords: bezpečný podnik, bezpečnost práce, soutěž; bezpečnost práce; zaměstnavatelé Available in a digital repository NRGL
Bezpečný podnik

Informace k programu Bezpečný podnik

Státní úřad inspekce práce; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2014

Ergonomie
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
2014 - Czech
Základní charakteristiky oboru ergonomie. Keywords: inženýrská psychologie Available in a digital repository NRGL
Ergonomie

Základní charakteristiky oboru ergonomie.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2014

Nanobezpečnost
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
2014 - Czech
Leták obsahuje základní informace vztahující se k nanobezpečnosti. The leaflet contains basic information related to nanosafety. Keywords: nanostrukturní materiály; nanotechnologie; nanovlákna; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Nanobezpečnost

Leták obsahuje základní informace vztahující se k nanobezpečnosti.


The leaflet contains basic information related to nanosafety.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2014

Teleworking
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
2014 - Czech
Leták obsahuje informace k práci na dálku. Tato forma práce je spojena s informačními technologiemi. The leaflet contains information about telework. This form of work is associated with information technology. Keywords: teleworking; práce z domova; ekonomické aspekty; psychosociální aspekty; právní aspekty; teleworking; homeoffice; economic aspects; psychosocial aspects; legal aspects; práce; zaměstnanci; výpočetní technika Available in a digital repository NRGL
Teleworking

Leták obsahuje informace k práci na dálku. Tato forma práce je spojena s informačními technologiemi....

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2014

Nařízení CLP
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
2014 - Czech
Leták obsahuje informace o evropském nařízení pro klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. The leaflet contains information about the European Regulation on classification, labeling and packaging of chemical substances and mixtures. Keywords: chemické sloučeniny; balení; označování; evropské právo Available in a digital repository NRGL
Nařízení CLP

Leták obsahuje informace o evropském nařízení pro klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí....

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2014

Výroční zpráva VÚBP za rok 2013
Malý, Stanislav; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
2014 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2014. Annual report on activities, projects and management of Occupational Safety Research Institute (VÚBP) in year 2014. Keywords: bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; pracovní podmínky; prevence úrazů; vědecké instituce; hospodaření Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva VÚBP za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2014....

Malý, Stanislav; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2014

Výroční zpráva VÚBP za rok 2012
Malý, Stanislav; Kněnická, Helena; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
2013 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2013. Annual report on activities, projects and management of Occupational Safety Research Institute (VÚBP) in year 2013. Keywords: bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; pracovní podmínky; prevence úrazů; vědecké instituce; hospodaření Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva VÚBP za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2013....

Malý, Stanislav; Kněnická, Helena; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2013

Výroční zpráva VÚBP za rok 2011
Malý, Stanislav; Kněnická, Helena; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
2012 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2012. Annual report on activities, projects and management of Occupational Safety Research Institute (VÚBP) in year 2012. Keywords: bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; pracovní podmínky; prevence úrazů; vědecké instituce; hospodaření Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva VÚBP za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2012....

Malý, Stanislav; Kněnická, Helena; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2012

Výroční zpráva VÚBP za rok 2010
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
2011 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2011. Annual report on activities, projects and management of Occupational Safety Research Institute (VÚBP) in year 2011. Keywords: bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; pracovní podmínky; prevence úrazů; vědecké instituce; hospodaření Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva VÚBP za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2011....

Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases